Thursday, 7 August 2008

Zakoni, aksiomi i teoreme o Paket Aranžmanima

(bez obzira na broj *****)

1. Kako došao, tako ćeš otići.

2. Gde se u more prvi put smočio, tu ćeš se poslednjeg dana sušiti, ma koliko se trudio

3. Tebi strani jezici strani su i strancima.

4. Što ne platiš na parkingu, platićeš na pošti.

5. Što nisi pojeo za doručak, dobićeš za večeru.

6. Šta ne pitaš, nećeš ni saznati.

7. Ne možeš spakovati more u paket, ma koliko ga aranžirao.


No comments:

Post a Comment