Thursday, 8 January 2009

"Complicated Game" (Milan Mladenović i XTC)

Saša Zalepugin, Jr, priča o Milanu Mladenoviću, iz serijala "Kao da je bilo nekad"

"Mi smo išli i razgovarali o jednoj pjesmi grupe XTC koja se zove "Complicated game" koja je onako, od cijelog njihovog opusa najkompliciranija, nekako najviše njihova i u principu neslušljiva za nekog ko to ne voli.

Nama je to bila ono, najbolja pjesma njihova.

I idu prema nama dva pijanca, onako, ubiše se od alkohola i onako nešto pjevaju nebulozno.

I on je meni tad rekao, ja se ne sjećam, da li je rekao "Znaš li kad će biti raj" ili "Kad će biti komunizam" ali nešto od to dvoje je rekao, u smislu - "Znaš li kad će ljudsko društvo biti realizirano?"
Ja pitam "Kad", a on kaže – "Kad ćemo ovako ja i ti ići a kad će prema nama ići dva pijanca i pjevati "Complicated game".

 

"I ask myself should I put my finger to the left, no 
I ask myself should I put my finger to the right, no 
I say it really doesnt matter where I put my finger 
Someone else will come along and move it 
And its always been the same 
Its just a complicated game 
A little girl asked me should she part her hair upon the left, no 
A little girl asked me should she part her hair upon the right, no 
I said it doesnt really matter where you part your hair 
Someone else will come along and move it and its 
Always been the same 
Its just a complicated game 
 A little boy asked me should he put his vote upon the left, no 
A little boy asked me should he put his vote upon the right, no 
I say it really doesnt matter where you put your vote 
Someone else will come along and move it 
And its always been the same 
Its just a complicated game 
 They wanted tom 
They wanted joe 
To dress em up and stick em out on show 
They were arrows in a very bad aim 
Its just a complicated game 
God asked me should he ought to put his world on the left, no 
God asked me should he ought to put his world on the right, no 
I said god, it really doesnt matter where you put your world 
Someone will come along and move it 
And its always been the same 
Its just a complicated Game" .

No comments:

Post a Comment