Thursday, 12 June 2008

Glava govori da zgrada svira

"Careful listening is more important than making sounds happen."
(Alvin Lucier) 

Bilo je nekako logično: nakon TH epizode, saradnje sa Vilsonom, stvaranja muzike sa Inom, otkrivanja merenge i ostalih ritmova, stvaranja "disko opere" (?!) sa Debelim Dečakom Slimom i mnogih drugih avantura – Dejvid Birn je od pre nekoliko dana javnosti omogućio da svira na zgradi ili preciznije: svira zgradom. 
Neki snovi postoje isključivo da bi bili ostvareni. 
[link]


No comments:

Post a Comment